SG-MINGGU : 14-04-2019

SG-MINGGU : 14-04-2019
======
{EK.a – KEP.b}.T1.IND
1196
6094 ** 3287 E
3358 ** 1065 K
7202 ** 8732 E
4707 ** 2176 E
1586 ** 1065 E
9431 ** 3287 K
4781 ** 7621 KE
4561 ** 5409 E
9664 ** 5409 ??… K/E
======
Ai = 0459
======
COP = T3.IND
6094 ** 9874 E
3358 ** 2107 KE
7202 ** 1096 K
4707 ** 6541 E
1586 ** 4329 K
9431 ** 3218 KE
4781 ** 6541 KE
4561 ** 4329 E
9664 ** 6541 ??… K/E
======
Ai = 1456
======
Ai YG KRESS => 45
======
POLA 2D BELAKANG :
45 vs …?? BB
atau
09 vs 16 BB

BANDAR ONLINE
SINGAPURA HONGKONG SYDNEY

bendera4D
SG HK SD
KLIX4D
SG HK SD
tiara4D
SG HK SD
ANGEL4D
SG HK SD
TARUHANTOTO
SG HK SD
OPPOTOGEL
SG HK SD
ANDROID4D
SG HK SD
BANGTOGEL
SG HK SD
KODEMIMPI
SG HK SD
BINTANG168
SG HK SD
PERI4D
SG HK SD
POKE4D
SG HK SD SH AZ
AGEN4D
SG HK SD
KOPERUANG
SG HK SD + WLA
DRAGONTOTO
SG HK SD +WLA
KOTAUANG
SG HK MN NZ
INDOTOGEL
SG HK
TOTOBET
SG HK
KafeTogel.net © 2012 Kafe Zone Team